The next step!

Groeiprogramma

Veel ondernemers starten vanuit een passie. Wanneer de onderneming groter wordt ontstaat de behoefte om een koers uit te gaan zetten. Welke groeiambitie streef jij na en wat heb je nodig om daar invulling aan te geven? Het Groeiprogramma van de StartToGrow Academy geeft jou de tools om antwoord te krijgen op deze vraag en jouw business verder door te ontwikkelen.