Podcast: Welke impact heeft het coronavirus op de Brabantse ondernemer?

De impact van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe gaan ondernemers in Brabant hier mee om en welke regelingen zijn er om ondernemers door deze moeilijke periode heen te trekken? In deze podcast van StartToGrow spreken we hierover drie ondernemers. 

De behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen is juist in deze tijd groot. StartToGrow speelt hier op in met deze podcast. Wat betekent het coronavirus voor ondernemers en hoe geven zij daar invulling aan? Luister naar deze verhalen uit de praktijk.

Aan het woord:

  • Roland Dingenouts, accountant bij ESJ
  • Helmer Krijnen, Lantack Network Solutions
  • Robert Breedveld, Looma

We bedanken onze partner Klemtoon Media voor de realisatie van deze podcast..

Lees al het laatste

Nieuws