Kennisbank

Past uw innovatie in Horizon 2020

Past uw innovatie of onderzoek in Horizon 2020? Dat hangt af van een aantal voorwaarden. Bekijk eerst of het voorstel past binnen één van de onderdelen van Horizon 2020.

Past uw innovatie of onderzoek in Horizon 2020? Dat hangt af van een aantal voorwaarden. Bekijk eerst of het voorstel past binnen één van de onderdelen van Horizon 2020.

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers en 2 horizontale acties. Daarnaast gelden er voor ieder onderdeel verschillende regels die beschreven staan in het betreffende werkprogramma.

Pijlers binnen Horizons 2020

De verschillende onderdelen zijn onderverdeeld in 3 pijlers:

  1. Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën)
  2. Industrieel Leiderschap
  3. Maatschappelijke Uitdagingen

Horizontale acties

Naast de 3 pijlers bevat Horizon 2020 ook nog 2 horizontale acties:

Wetenschap met en voor de samenleving

De doelstelling van het Wetenschap met en voor de samenleving (Science with and for Society)-programma is om een effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving op te bouwen. Om nieuw talent te werven voor de wetenschap en de wetenschappelijke excellentie met maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid te koppelen.

Excellentie verspreiden en participatie stimuleren

Het doel van het Excellentie verspreiden en participatie stimuleren (Spreading Excellence and Widening Participation)-programma is het maximaliseren van de investeringen in onderzoek en innovatie. Daardoor zal de Europese onderzoeksruimte in staat zijn op een meer gestroomlijnde en homogene manier te functioneren. Dit optimaliseert de individuele sterke punten van elke lidstaat.

Werkprogramma 2020

De Europese Commissie (EC) stelt iedere 2 jaar samen met de lidstaten een werkprogramma op voor ieder onderdeel. Een werkprogramma beschrijft in detail welke onderzoeksactiviteiten dat jaar voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Op de EC-website vindt u de Horizon 2020 werkprogramma’s voor 2020.

Wegwijzer oproepen Horizon 2020

De wegwijzer Horizon2020 leidt u door het omvangrijke Horizon programma. Lees meer op onze pagina Vind een geschikte oproep.

Heb je een vraag voor StartToGrow? Neem contact op met een van onze ondernemerscoaches.