Kennisbank

Een bedrijfsnaam kiezen

Met een pakkende bedrijfsnaam staat uw bedrijf meteen op de kaart. Hoe bedenkt u een goede bedrijfsnaam? Tips en regels voor bedrijfsnamen.

Een goede bedrijfsnaam draagt bij aan een succesvolle onderneming. Dat maakt het kiezen van uw bedrijfsnaam één van de belangrijkste beslissingen die u neemt.

Stap 1: Bedenk een goede bedrijfsnaam

Als u een bedrijfsnaam kiest en deze gebruikt als aanduiding voor uw onderneming, dan heet dat officieel een ‘handelsnaam’. Hierbij gelden een aantal regels.

 • Wek geen verkeerde indruk

  U mag zich niet groter of anders voordoen dan u bent. Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak, dan mag u niet de naam Jansen & partners voeren. Daarmee wekt u immers de indruk dat er meerdere eigenaren zijn. U mag alleen het woord ‘bank’, ‘architect’ of accountant’ in uw bedrijfsnaam gebruiken als u dat ook echt bent. Ook mag u geen persoonsnaam van iemand anders gebruiken, ook niet als degene daar toestemming voor geeft. Alleen uw eigen naam mag u gebruiken in uw bedrijfsnaam. Maar heet u toevallig Albert Heijn, dan mag dat weer niet.

 • Gebruik geen merknamen van anderen

  Kies geen bedrijfsnaam met een merknaam van een ander bedrijf (of namen die daarop lijken). Een klant of leverancier kan dan in verwarring raken. U kunt zo ten onrechte meeliften op de naamsbekendheid van een bestaand merk. Een merkhouder heeft sterke rechten om gebruiken door anderen te verbieden.

 • Gebruik alleen tekens die zijn toegestaan

  De volgende tekens zijn toegestaan: @ & +. Overige lees- en speciale tekens zoals bijvoorbeeld () ? ! * # / mogen niet in uw bedrijfsnaam voorkomen.

 • Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen

  Gebruik geen bedrijfsnaam die bij het publiek (bijvoorbeeld bij klanten of leveranciers) verwarring kan veroorzaken omdat de naam lijkt op een al bestaande handelsnaam. Of er verwarring kan ontstaan, hangt onder andere af van:

 • de gelijkenis in naam; hoe meer de namen op elkaar lijken, hoe eerder er verwarring mogelijk is;
 • de mate waarin de activiteiten op elkaar lijken;
 • de overlap van het werkgebied, dus de regio waar de onderneming actief is.
 • Controleer hieronder bij stap 2 of uw bedrijfsnaam (of namen die daarop lijken) al als handelsnaam in gebruik is.

 • Lijkt een andere bedrijfsnaam op uw bedrijfsnaam?

  Vindt u dat de bedrijfsnaam van een ander bedrijf misleidend of verwarrend is? Probeer het dan eerst onderling op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank.

Stap 2: Controleer of uw bedrijfsnaam als handelsnaam voorkomt in het Handelsregister

 • Zoektips

  Als er meer dan 50 zoekresultaten zijn, worden alleen de eerste 50 getoond. Maak uw zoekopdracht specifieker om zo uw zoekresultaat te verkleinen.

 • Bestaat uw naam uit meerdere woorden, bijvoorbeeld: Brandblussers Ajax, zoek dan als eerste op Ajax (meest onderscheidende deel van deze naam), maar ook op Brandblussers Ajax. Dit geeft de beste resultaten, maar wellicht ook te veel resultaten. U kunt dan proberen een naam te kiezen met meer onderscheid. Extra zoektermen betekent vaak wel extra matches.
 • Cijfers of speciale leestekens in uw naam? De zoeksoftware kan hier niet (goed) op zoeken. Dit levert te veel of geen resultaten op of alleen een exacte match.
 • Wilt u verder onderzoek doen naar de gevonden handelsnamen? Via het Handelsregister kunt u desgewenst de gegevens van het betreffende bedrijf inzien.
 • Zoek altijd op http://www.kvk.nl/zoeken/ of uw naam al niet bestaat. Ook is het verstandig http://www.google.nl of een andere zoekmachine te raadplegen. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat alle namen die op uw naam lijken, ook daadwerkelijk via de zoeksoftware in dit stappenplan worden gevonden of getoond.

Stap 3: Beoordeel de gevonden ‘handelsnamen’

Hoe beoordeelt u of de gevonden handelsnamen verwarrend kunnen zijn met de naam die u wilt gebruiken? Voor het antwoord op deze vraag zijn geen keiharde regels te geven. Het belangrijkste element is de gelijkenis in naam. Maar ook de activiteiten en het werkgebied spelen een rol bij de beoordeling. Beantwoord voor uzelf de volgende vragen:

 • Hoe sterk lijken de namen op elkaar?

  Voor alle gevonden namen geldt dat ze in meer of mindere mate lijken op uw bedrijfsnaam. Hierbij is vooral gelet op de ‘hoofdbestanddelen’ (de ‘onderscheidende’ delen) van de handelsnaam en niet de algemeen beschrijvende delen. Bijvoorbeeld in de naam Ajax Brandblussers is ‘Ajax’ het hoofdbestanddeel en ‘Brandblussers’ algemeen beschrijvend. Tegen het gebruik van ‘brandblussers’ zal minder bezwaar zijn dan tegen het gebruik van ‘Ajax’. Ook handelsnamen die korter dan een jaar geleden zijn vervallen, kunnen als treffer worden getoond. Deze kunnen verwarrend zijn als het publiek nog bekend is met de oude naam.

 • Betreft het dezelfde activiteiten?

  Voor iedere gevonden naam is aangegeven in welke sector dit bedrijf actief is. Nader onderzoek is aan te raden, want de sectoraanduiding is slechts indicatief. Kijk bij voorkeur op de website van het bedrijf wat het precies doet of check het uittreksel. Let op: ook als de activiteiten niet rechtstreeks concurrerend zijn, kan er toch nog sprake zijn van ‘verwarring’. Zit er bijvoorbeeld een handelsnaam bij met algemene bekendheid (bijvoorbeeld Albert Heijn), dan zijn activiteiten en het werkgebied niet echt belangrijk meer. In deze gevallen wordt snel verwarring aangenomen.

 • Betreft het dezelfde activiteiten?

  Voor iedere gevonden naam is aangegeven in welke sector dit bedrijf actief is. Nader onderzoek is aan te raden, want de sectoraanduiding is slechts indicatief. Kijk bij voorkeur op de website van het bedrijf wat het precies doet of check het uittreksel. Let op: ook als de activiteiten niet rechtstreeks concurrerend zijn, kan er toch nog sprake zijn van ‘verwarring’. Zit er bijvoorbeeld een handelsnaam bij met algemene bekendheid (bijvoorbeeld Albert Heijn), dan zijn activiteiten en het werkgebied niet echt belangrijk meer. In deze gevallen wordt snel verwarring aangenomen.

 • Is er overlap in ‘werkgebied’ of is dat in de toekomst te verwachten?

  Bij iedere gevonden naam is aangegeven waar het bedrijf is gevestigd. Niet alleen de vestigingsplaats is van belang, maar ook de ‘werkingssfeer van de onderneming’. Oftewel: Waar zitten de (potentiële) klanten? Door toenemend gebruike van internet wordt Nederland steeds ‘kleiner’. Een slagerij met een gelijkende naam op Texel die via zijn webshop door het hele land lamsvlees aanbiedt en levert, kan daardoor verwarring opleveren met een slagerij in Eindhoven die alleen regionaal actief is.

  Tip: krijgt u veel zoekresultaten bij de door uingevoerde naam? Probeer dan eens onderscheinden element aan uw naam toe te voegen of aan te passen. Kijk vervolgens welk effect u heeft op uw trefferslijst.

Stap 4: Controleer of uw bedrijfsnaam voorkomt als merknaam of domeinnaam

Voordat u definitief uw bedrijfsnaam kiest, is het verstandig om ook de beschikbaarheid als merknaam en domeinnaam te checken. Onderzoek verder of de naam in het buitenland voorkomt. Deze informatie kunt namelijk niet uit het Handelsregister halen. Bij twijfel is het raadzaam om een handelsnaamonderzoek te laten uitvoeren door een marktpartij, bijvoorbeeld een commercieel merkenbureau.

 • Is uw bedrijfsnaam afkomstig van een buitenlandse onderneming?

  Als deze buitenlandse naam nog naamsbekendheid heeft in Nederland, moet u ook voor deze buitenlandse naam beoordelen of deze nog verwarring kan opleveren. Natuurlijk moeten ondernemers ervoor waken dat er geen inbreuk is op een handelsnaam van een buitenlandse onderneming. Echter, een bescherming omtrent het gebruik van een handelsnaam moet men wel koppelen aan naamsbekendheid. Indien een onderneming in het buitenland een zelfde handelsnaam gebruikt, en alleen lokaal is, dan hoeft dit géén probleem te zijn. Indien een buitenlandse onderneming een ruime bekendheid heeft in Nederland, dan kan dit zeker tot problemen leiden. U kunt via google of andere zoekmachines vaak snel achterhalen of een handelsnaam al gebruikt wordt. Vaak is de handelsnaam gedeponeerd bij een merkenbureau. Via onder andere het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kunt u checken of een bedrijf een naam heeft gedeponeerd als handels- of merknaam.

 • Is uw bedrijfsnaam mogelijk een merknaam?

  Uw bedrijfsnaam mag geen verwarring opleveren met gelijke of gelijkende merknamen in het register van het BBIE. Noemt u uw snackbar bijvoorbeeld McRonald’s dan kunt u problemen verwachten met de eigenaar van de merknaam McDonalds. Controleer dus of uw bedrijfsnaam als merknaam voorkomt bij de BBIE.

  Tip: wilt u uw bedrijfsnaam ook als merknaam voor uw producten en diensten gaan gebruiken? Zorg dan voor een goede onderscheidende naam die ook als merk geregistreerd kan worden.

 • Wilt u uw bedrijfsnaam gebruiken als domeinnaam?

  Als u uw bedrijfsnaam ook wilt gebruiken als domeinnaam, controleer dan eerst bij de Stichting internet Domeinnaamregistratie (SIDN) of deze nog vrij is.

  Tip: registreer uw domeinnaam altijd eest bij de SIDN en pas daarna bij de KvK. Door registratie bij de KvK wordt uw naam openbaar. Een ander zou deze dan ‘snel’ als domeinnaam kunnen registreren. Helaas komst dit nog al eens voor.

  Het bedenken van een handelsnaam is een persoonlijke aangelegenheid, Hou naast boven genoemde factoren ook rekening met de diensten of producten die u levert en met uw doelgroep. Gaat u in de toekomst ook internationaal zaken doen? Denk hier dan vast goed over na. Ook is het mogelijk om meerdere handelsnamen te voeren voor uw onderneming.

Bedrijfsnaam opgeven, veranderen of toevoegen

De bedrijfsnaam geeft u bij inschrijving in het Handelsregister op aan de KvK. Wilt u uw bedrijfsnaam veranderen? Of wilt u een extra bedrijfsnaam toevoegen? Dan geeft u dit met het wijzigingsformulier door aan de KvK.

Video: bedenk een unieke bedrijfsnaam

Heb je een vraag voor StartToGrow? Neem contact op met een van onze ondernemerscoaches.