Kennisbank

Octrooi aanvragen voor het buitenland

Wilt u bescherming voor uw technische uitvinding in het buitenland, dan kunt u direct in dat land octrooi aanvragen.

Wilt u bescherming voor uw technische uitvinding in het buitenland, dan kunt u direct in dat land octrooi aanvragen. Er zijn ook aanvraagprocedures waarmee u in meerdere landen tegelijk octrooi aanvraagt.

U kiest zelf in welke landen u octrooi wilt aanvragen. Bedenk dat een octrooi aanvragen in een land alleen zin heeft als u ook in staat bent het octrooirecht daar te handhaven. U moet dus in de gaten houden of anderen er inbreuk op maken en zonodig daartegen optreden. Dat werk kunt u natuurlijk uitbesteden. Lees meer over de zaken waarmee u rekening moet houden als het gaat om: internationaal ondernemen per land en intellectueel eigendom per land.

Zelf in het buitenland aanvragen

U vraagt in het buitenland octrooi aan bij het nationale octrooibureau van het betreffende land. Bekijk een overzicht van deze landen.

In alle landen verloopt de aanvraagprocedure ongeveer hetzelfde. Uzelf of een octrooigemachtigde van het betreffende land dient de aanvraag in. In sommige landen kunt u alleen octrooi aanvragen als u daar ook een adres heeft, bijvoorbeeld het adres van uw lokale octrooigemachtigde.

U vraagt uw octrooi aan in de taal of talen van het land. Soms is ook een andere taal toegestaan. De correspondentie daarna gaat in de meeste gevallen in de landstaal.

Europees octrooi en unitair octrooi

U kunt voor meerdere landen tegelijk octrooi aanvragen. Zo'n groep landen wordt ook wel regio genoemd. Voor de regio Europa kunt u een Europees octrooi aanvragen. In de toekomst komt er voor Europa ook een zogenoemd unitair octrooi.

Bij het zogenoemde Europees octrooi verloopt het aanvragen en verlenen centraal, via het Europese octrooibureau (EOB). Nadat uw octrooi is getoetst en verleend, kunt u uw octrooi valideren (van kracht maken) in de Europese landen waar u octrooi wilt hebben. U heeft dan een 'bundel' nationale octrooien. Bekijk voor welke landen deze aanvraagroute mogelijk is.

Bij het zogenoemde unitair octrooi verloopt de aanvraag en verlening ook centraal via het Europese octrooibureau. Nadat uw octrooi is getoetst en verleend, heeft u één octrooi dat geldig is in (bijna) alle landen in de Europese Unie. Wanneer het unitair octrooi beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Wereldwijde octrooiaanvraag (PCT)

Via de World Intellectual Property Organization (WIPO) vraagt u met een procedure tegelijk octrooi aan bij verschillende aangesloten landen wereldwijd. Het WIPO verleent zelf geen octrooien. Na het onderzoek naar de stand van de techniek en de eventuele beoordeling wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de nationale octrooibureaus of het Europese octrooibureau (EOB). Ook bij deze zogenaamde PCT aanvraagprocedure moet u zelf kiezen in welke landen u uw octrooi wilt laten registreren.

Combineren van landen of aanvraagroutes

Door het prioriteits- of voorrangsrecht heeft u tot 12 maanden na de eerste indieningsdatum tijd om dezelfde aanvraag in te dienen via een internationale route (Europees of PCT) of bij een ander land. De eerste indieningsdatum geldt dan in dat andere land ook als startdatum van uw octrooibescherming (prioriteitsdatum). Dat geeft u de tijd om uw landenkeuze na uw eerste aanvraag aan te passen. Ook maakt het mogelijk verschillende routes (nationaal, Europees en PCT) te combineren bij het aanvragen in verschillende landen.

Het kan bijvoorbeeld handig zijn om eerst in Nederland octrooi aan te vragen. Het is een relatief snelle en goedkope procedure in uw eigen taal. Op basis van ons ‘onderzoek naar de stand van de techniek’ krijgt u een goed beeld van uw kansen op octrooi (de 'octrooiwaardigheid') in andere landen. 

Tijdlijn

Raadpleeg de tijdlijn van de octrooiprocedure Direct naar andere landen in de infographic.

Heb je een vraag voor StartToGrow? Neem contact op met een van onze ondernemerscoaches.