Kennisbank

Geld lenen van familie of vrienden

Geld lenen bij familie of vrienden noemen we een onderhandse lening. Lees hier waar u rekening mee kunt houden.

Wanneer een familielid of vriend u een lening voor uw bedrijf wil verstrekken, dan is het verstandig goed na te denken over hoe u dit aanpakt én wat de fiscale mogelijkheden zijn.

Maak goede afspraken

Het is fijn als uw familie of vrienden in uw idee of bedrijf willen investeren. Wanneer u over het leenbedrag goede afspraken maakt, kan zo'n 'informele' lening een uitkomst zijn. Maar weet wel waar u aan begint: geld lenen bij familie, wat zijn de haken en ogen? 

Geld lenen bij familie of vrienden noemen we ook wel een onderhandse lening, omdat het een lening is die niet 'openbaar aangeboden wordt'.

Zorg er bij een onderhandse lening wel voor dat u afspraken goed vastlegt in een contract. Dat contract kunt u samen opmaken en bevat minimaal de volgende zaken:

  • wie de lener en uitlener zijn;
  • om welk leenbedrag het gaat;
  • hoeveel rente (of een andere vergoeding) er betaald moet worden;
  • hoe de aflossing is geregeld;
  • hoe de betaling is geregeld;
  • wat de looptijd is.

Verder moet u in de overeenkomst afspraken maken over:

  • de gevolgen als terugbetaling niet lukt;
  • (tussentijdse) opzegging;
  • vervroegd aflossen;
  • het al dan niet aan mogen gaan van andere kredieten tijdens de leen periode.

Fiscale ruimte

Het komt wel eens voor dat uw familie of vrienden de lening renteloos aan u willen verstrekken. De belastingdienst ziet het rentevoordeel dat u hierdoor krijgt als een schenking. Komt u hiermee boven de schenkingsvrijstelling uit, dan moet u belasting betalen over dit voordeel.

Het vastleggen van de gemaakte afspraken bij de Belastingdienst is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Op deze manier weten zowel u als jouw financiers (startkapitaal) namelijk beter waar ze straks aan toe zijn en zal hierover achteraf minder snel onduidelijkheid ontstaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bezint eer ge begint!

Juist omdat u leent bij iemand met wie u een hechte band heeft, is het zeer belangrijk dat u deze beslissing weloverwogen neemt. Als de zaken tijdelijk wat minder gaan en u de lening een paar maanden achtereenvolgens niet kunt aflossen, kan dat leiden tot ontevredenheid. Bedenk van tevoren goed of uw relatie hier tegen bestand is.

Handige link

Heb je een vraag voor StartToGrow? Neem contact op met een van onze ondernemerscoaches.