Kennisbank

Financiering uit eigen bedrijf

Extra geld nodig? Kijk binnen uw eigen onderneming naar mogelijkheden. Lees hier over financiering uit eigen bedrijf.

Voordat u naar externe financiering zoekt, is het verstandig naar mogelijkheden binnen het bedrijf te kijken. Denk hier bij aan aanpassen van de bedrijfsvoering of verbeteren van het debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer. Kortom er ligt voor u als  ondernemer ook geld voor het oprapen in uw eigen onderneming. Vaak zijn deze bronnen een stuk sneller maar ook goedkoper in te zetten.

Veel ondernemers zijn op zoek naar werkkapitaal, oftewel geld voor voorraden, debiteuren en onderhanden werk. Voordat u naar externe financiering zoekt om in deze kosten te voorzien, is het verstandig eerst naar mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf te kijken. U kunt hierbij denken aan eigen geld, kosten besparing of verbeteren van het debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer. Daarnaast zijn er ook verschillende fiscale mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken.

Kortom, vaak liggen er genoeg mogelijkheden om binnen uw eigen bedrijf aan extra geld te komen. Deze eigen middelen zijn ook nog eens een stuk sneller én goedkoper in te zetten. 

Eigen geld

Heeft u eigen geld of bezit u goederen, bedrijfsmiddelen of een pand? U kunt een deel van dit eigen vermogen gebruiken voor de financiering van uw bedrijf. Ook kunt u bestaande aandeelhouders aanspreken om hun investering uit te breiden.

Interne geldbronnen

Daarnaast zijn er natuurlijk andere mogelijkheden om geld vrij te maken uit uw bedrijf:

Ook zijn er speciaal voor bv's nog een aantal mogelijkheden om intern geld vrij te maken.

Heb je een vraag voor StartToGrow? Neem contact op met een van onze ondernemerscoaches.