Kennisbank

Inkomsten na bedrijfsoverdracht

Wilt u uw onderneming verkopen? Stel dan van tevoren vast hoeveel inkomen u later nodig heeft. Lees er hier meer over.

Wilt u uw onderneming verkopen? Stel dan van tevoren vast hoeveel inkomen u later nodig hebt. Dit inkomen is medebepalend voor de prijs die u voor uw bedrijf vraagt. Tip: laat u bij het vaststellen van het inkomen begeleiden door gekwalificeerde adviseurs.

Middelen van bestaan

Uw inkomen kan uit verschillende bronnen bestaan:

 • pensioen (van de bv, het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij);
 • lijfrente-uitkeringen (van de bv, de opvolger of de verzekeringsmaatschappij);
 • winstrecht uitkeringen (van de bv of de opvolger);
 • huur van onroerende zaken (aan de bv, de opvolger of derden);
 • dividend op aandelen (eigen bv of beursaandelen);
 • rente op obligaties (eigen bv of beursgenoteerd);
 • rente op spaartegoeden;
 • andere inkomsten, zoals adviseursbeloning.

Vermogen

U kunt uw vermogen uit deze bronnen aanpassen door uw vermogensbestanddelen anders te gebruiken. Vermogensbestanddelen kunnen bijvoorbeeld een pand, geld, effecten of goederen zijn. Ook kunt u de ingangsdatum van pensioen-, lijfrente- en winstuitkeringen eerder of juist later laten ingaan. Als u uw onderneming hebt overgedragen en u maakt de balans op, dan kan uw vermogen bestaan uit bijvoorbeeld:

 • beleggingen (aandelen in eigen bv, aandelen in beursvennootschappen, obligaties);
 • onroerend goed, zoals de eigen woning of bedrijfspanden;
 • spaargelden;
 • overige vermogensbestanddelen.

Dit vermogen kunt u gebruiken om het gat op te vullen tussen inkomsten (uit pensioenen en lijfrenten) en uitgaven. Naast het rendement uit het vermogen kunt u er ook voor kiezen het vermogen aan te spreken.

Heb je een vraag voor StartToGrow? Neem contact op met een van onze ondernemerscoaches.