De StartToGrow partners

Groei van ondernemerschap, dat is waar we voor gaan. Want ondernemers zorgen voor levendigheid, voor kruisbestuiving en commitment, voor een aantrekkelijke werk- en woonomgeving, een gebied waar iedereen wil zijn. Wij willen een regio waar ondernemers floreren, elkaar versterken, nieuwe ideeën geboren worden en bedrijven kunnen doorgroeien. Samen met onze partners gaan we voor een sterk West-Brabant. 

Bouw mee aan een sterk economisch West-Brabant! Zorg jij voor het verschil en maak je het mogelijk dat ondernemerschap in West-Brabant een belangrijk punt is op de agenda? Niet alleen in woorden maar vooral ook in daden. Word dan ook partner van StartToGrow!

Meerwaarde partnership

  • Je levert een bijdrage aan het ondernemersklimaat in de regio
  • Je maakt onderdeel uit van een breed gedragen netwerk
  • Je organisatie laat met het partnership zien belang te hechten aan samenwerking in de regio
  • Je maakt onderdeel uit van een netwerk van ondernemers, voor ondernemers
  • Je deelt kennis en doet nieuwe kennis op
  • Je komt in contact met ambitieuze ondernemers en nieuwe klanten.
  • Je genereert meer naamsbekendheid op de kanalen van StartToGrow
  • Je krijgt toegang tot themasessies en netwerkbijeenkomsten
  • Je krijgt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het StartToGrow programma en daarmee jouw organisatie prominent onder de aandacht te brengen van toekomstige klanten

Ook parner worden
van StartToGrow

Zorg jij voor het verschil en maak je het mogelijk dat ondernemerschap in West-Brabant een belangrijk punt is op de agenda? Niet alleen in woorden maar vooral ook in daden. Word dan ook partner van StartToGrow!